Warunki

Witamy w Webnode!


Webnode to oparta na sieci usługa /produkt, która jest własnością i jest wspierana przez “Webnode AG”, firmę z siedzibą przy Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Szwajcaria.

Poniższe Warunki Świadczenia Usług regulują użytkowanie wszystkich produktów i usług Webnode, włączając stronę “webnode.com” i jej zawartość. Zawiera kilka dokumentów takich jak Warunki Świadczenia Usług Webnode Warunków Świadczenia Usług Webnode (WŚU) i Polityka Prywatności.

KORZYSTAJĄC ZE STRONY WEBNODE (ŁĄCZNIE Z JEJ ZAWARTOSCIĄ ) ORAZ/LUB PRODUKTÓW I USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI , WSZELKIE POSTANOWIENIA , KTÓRE MOGĄ BYĆ DO NICH DOŁĄCZONE I WSZELKIE ZMIANY I MODYFIKACJE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ PONIŻSZYCH WARUNKÓW, LUB JESLI NIE CHCESZ BYĆ PRZEZ NIE OGRANICZANY NIE UŻYWAJ STRONY INTERENTOWEJ WEBNODE ANI OFEROWANYCH USŁUG I PRODUKTÓW. Webnode AG zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Warunków Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania, z uwzględnieniem zmian prawnych , związanych z przemysłem, lub wszelkich innych zmian status quo . Najnowsza zaktualizowana wersja tego porozumienia jest dostępna na stronie internetowej "webnode.com", choć firma nie ma obowiązku powiadamiać użytkowników o aktualizacji regulaminu. Dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników do odczytania tej umowy w sposób konsekwentny. Dokumenty są ważne od daty ostatniej aktualizacji. W przypadku rozbieżności, obowiązuje wersja angielska.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Strona internetowa Webnode, jej zawartość, produkty i usługi są ​​dostępne dla wszystkich osób pełnoletnich, które są prawnie zdolne do zawierania umów (umowy wiązanej). Dowód zgodności z tymi kryteriami może zostać zweryfikowany przy dostępie do wszystkich (lub niektórych) usług lub produktów, w formie informacji identyfikacyjnych lub danych kontaktowych.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług są zawierane między nami a użytkownikami. Żadna inna osoba nie jest uprawniona do świadczeń na podstawie poniższych warunków.

Jeśli sąd lub inna organizacja prawna uzna, że ​​którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne lub w inny sposób niewykonalne, takie postanowienie (-a) zostaną usunięte z tej WU a pozostałe warunki zachowają pełną moc i skuteczność.

Jeśli WU są niezgodne z warunkami obowiązującymi przy twojej rejestracji w Webnode, tylko UW mają moc prawną, chyba że ustalono inaczej w dodatkowej dokumentacji dostarczonej przez dział obsługi klientów Webnode.

1. Definicje

Gdziekolwiek znajdziesz w Warunkach Użytkowania sformułowania takie jak "Ty", " Ty sam" i "Użytkownik" odnoszą się one do Ciebie, użytkownika strony internetowej Webnode, jej treści, produktów i usług, "Twój" będzie interpretowane odpowiednio. Sformułowania "My", "nas" i "Webnode" odnoszą się do Webnode AG i "Nasz" i "Webnode" będą interpretowane odpowiednio. "Informacja o użytkowniku" odnosi się do danych osobowych, które mogą być pobierane przez nas na Webnode.com w trakcie rejestracji i / lub nabycia jakiejkolwiek usług lub produktu Webnode. "Nasza strona" odnosi się do strony internetowej "webnode.com" i wszystkich stron z nią związanych. Jednak "Witryna Webnode" odnosi się do stron internetowych naszych użytkowników, tworzonych za pomocą systemu Webnode. Sformułowanie "osoby trzecie" odnosi się do każdej osoby / jednostki / firmy, które nie są związane z Webnode AG.

2. Dostępne Usługi

2.1 Darmowa Wersja

Podstawowe narzędzia Webnode do tworzenia stron oraz hosting stron internetowych są całkowicie darmowe dla wszystkich użytkowników. Cechy naszych darmowych wersji różnią się w zależności od wybranego rodzaju strony. Darmowa wersja strony prywatnej zawiera 100 MB pamięci, a strona firmy 10 MB, przy czym obie wersje mają miesięczny limit transferu równy 1 GB oraz wersję mobilną strony. Darmowa wersja sklepu internetowego posiada 10 MB przestrzeni oraz 1 GB transferu danych miesięcznie, wersję mobilną, możliwość wystawiania 10 produktów w e-sklepie oraz możliwość płatności kartą kredytową poprzez system PayPal.

2.2 Usługi Premium
Jeśli zidentyfikujesz specyficzne potrzeby, takie jak zwiększenie powierzchni, własna domena czy nawet unikalny projekt graficzny lub unikatowa edycja treści strony internetowej ( i.e. , prawa autorskie), dostosowane do twoich instrukcji możesz nabyć jedna lub kilka naszych usług Premium. Obecnie obejmują one funkcje wymienione powyżej, ale również obsługę klienta Premium, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, statystyki odwiedzin, dostosowana stopkę, internetowe kampanie reklamowe, a także wiele innych usług już dostępnych lub w trakcie uruchamiania.

3. Usługi Płatne

3.1 Cennik
Wszystkie usługi mają ustaloną cenę lub zakres cen, zgodnie z charakterystyką pracy i czasu poświęconego realizacji projektu. Ceny te mogą ulec modyfikacji w celu uwzględnienia zmian zachodzących na rynku, lub mogą zostać tymczasowo zastąpione cenami specjalnymi / promocyjnymi. Wartości są ustalane w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich (USD). Aby przejrzeć naszą tabelę cenową kliknij here.

3.2 Nabycie Usług Premium
Wszystkie Usługi Premium są dostępne w panelu Administracja Projektu, możesz je znaleźć także w https://pl.webnode.com/ceny/. W celu uzyskania dalszych informacji na temat nabycia Usługi Premium możesz skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta https://pl.webnode.com/kontakt/.

4. Nazwa Domeny (a Paid Service)

4.1 Rejestracja Nazwy Domeny i Prawo Własności Domeny
Osoba lub podmiot, który nabywa domenę jest zgodnie z prawem jej właścicielem. Webnode działa jedynie jako technik administracji i interfejs (agent) pomiędzy użytkownikiem a organizacją, która przydziela nazwę domeny. Jeśli jednak ty (właściciel domeny) zdecydujesz nie przedłużać domeny, Webnode nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wystąpić w wyniku wygaśnięcia domeny. Ponadto proszę pamiętaj, że nie istnieje okres przejściowy, dlatego jeśli nie odnowisz domeny, możesz stracić nazwę domeny na rzecz innego użytkownika Internetu.

4.2 Odnowienie domeny
Rejestracja domeny może zostać odnowiona w okresie począwszy od dnia, którym dana domena została zarejestrowana do dnia poprzedzającego upłynięcie daty ważności domeny. Po utracie ważności domena przestaje funkcjonować. Warunkiem odnowienia jest dokonanie opłaty za przedłużenie rejestracji domeny, zanim upłynie data ważności. Na czas dokonania płatności ma wpływ wybór sposobu płatności. W przypadku niedokonania opłaty za odnowienie domeny we właściwym terminie, domena przechodzi w stan zawieszenia/kwarantanny. Nadal można ją przedłużyć, ale wiąże się to z opłatą w wysokości około 100 EUR / 150 USD. Opłata może się różnić w zależności od typu domeny.

4.3 Odwołanie Rejestracji
Domeny są własnością nabywcy od samego momentu dokonanie zakupu, dlatego ich rejestracja nie może zostać odwołana, a zwrot pobranej oplaty jest niemożliwy.

4.4 Prywatna (anonimowa) rejestracja domeny
Możliwa jest rejestracja domeny przy zachowaniu prywatności w celu uniknięcia otrzymywania wiadomości typu spam (niechciane/niepotrzebne wiadomości elektroniczne) czy też w celu uniknięcia konieczności opublikowania swoich danych osobistych w publicznie dostępnych bazach danych. Podczas rejestracji nadal potrzeba podać dane, co też jest nieodzowne w związku z płatnością, lecz informacje te nie będą dostępne publicznie. Usługa świadczona jest przez Anonymouse Domains s.r.o (numer rejestracyjny: 28296800, Adres: Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno.) lub inny podmiot trzeci w zgodzie z warunkami dostępnymi na http://www.anonymousedomains.com/service-agreement.html

5. Umowa i Cofniecie Umowy

5.1 Umowa
Wiążąca umowa między Tobą a Webnode rozpoczyna się w momencie zamówienia usługi i będzie podtrzymana gdy płatność zostanie pomyślnie zrealizowana. "Pomyślnie zrealizowana" jest zdefiniowane jako sytuacja gdy pełna kwota została opłacona a faktura jest dostępna w panelu Administracja kontem Webnode pod "Back office" w sekcji "Nabyte usługi i rozliczenia". Istnieje "okres zwrotu" 15 dni, w czasie których można poprosić o anulowanie usługi. Jednak proces ten następuje zgodnie z określonym zestawem kryteriów i zasad (patrz pkt 6.4).

5.2 Rezygnacja z Umowy
Rezygnacja z jakiejkolwiek usługi może zostać zgłoszona w dowolnym momencie, jeśli nie zamierzasz uzyskać zwrotu uiszczonych opłat. Również wniosek o cofnięcie, zakup usług oraz zmianę bieżących usług (tj., jeśli wpływa na funkcjonalność projektu) musi być przedstawiony przez ciebie (jako właściciela projektu) w formie pisemnej (e-mailem) przy pomocy adresu e-mail użytego przy rejestracji projektu.

5.3 Długość Umowy
Umowa o nabycie pakietów stron internetowych ma długość 1 roku do 10 lat. Domeny maja minimum 1-2 lata (w zależności od usługodawcy warunkach) i nie więcej niż 10 lat ważności umowy. Dla pozostałych usług, chyba że inaczej zaznaczone przy zakupie, umowa kończy się, gdy usługa jest dostarczona.

6. Oplaty i Zwroty

6.1 Sposoby Platnosci
Usługi Premium mogą być opłacane przy pomocy serwisu PayPal, karty kredytowej, przelewu oraz innych, specyficznych dla danego kraju metod płatności w tym przelewem na rachunek bankowy Webnode.

W przypadku przelewów bankowych, wszystkie informacje niezbędne do dokonania płatności są dostępne w formularzu zamówienia Usług Premium. Także, proszę zauważyć, że dopłaty wynikające z realizacji przelewu uiszczane są przez Użytkownika, a nie przez firmę Webnode.

Uwaga:Jesteś odpowiedzialny za podanie informacji dotyczących wniosku o płatność. Upewnij się, że wszystkie pola są wypełnione, a wszystkie podane dane są prawidlowe. Webnode nie ponosi odpowiedzialności za wnioski niekompletne ze względu na błędne lub niewystarczające informacje o użytkowniku.

6.2 Przetwarzanie płatności
W przypadku zakupienia usług za pomocą karty kredytowej lub systemu PayPal użytkownik automatycznie udziela zgody na dokonanie automatycznego odnowienia usługi przez usługodawcę, a co za tym idzie na pobranie opłaty bezpośrednio przez Webnode lub partnerów tej usługi. Webnode zapisuje dane karty kredytowej i konta w usłudze PayPal w celu usprawnienia kolejnych zamówień. Sposób przetwarzania przez nas płatności spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Automatyczne odnawianie może być anulowane w dowolnym momencie w „Administracji” danej strony internetowej.

6.3 Płatności cykliczne
W przypadku dokonania płatności za pomocą karty kredytowej lub usługi PayPal, może dojść do cyklicznego przedłużenia usług zakupionych w Webnode. Częstotliwość jest określona poprzez rodzaj abonamentu i sposób płatności. Zastrzegamy sobie możliwość pobrania opłaty w okresie poprzedzającym wygaśnięcie usługi.

Automatyczne przedłużenie można wyłączyć kiedykolwiek w panelu administracji danej strony internetowej. Zaniechanie wyłączenia automatycznego przedłużenia, traktuje się jako zgodę na pobranie opłaty za wykonywanie usługi i przedłużenie abonamentu.

6.4 Zwrot pieniędzy za usługę
Wszystkie usługi Premium – nie obejmuje to rejestracji domen – można reklamować w okresie 15 dni począwszy od dnia aktywacji. Zwrot pieniędzy jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku pierwszego zakupu usług Premium. Kolejne zakupy nie uprawniają do zwrotu. Obowiązuje to również w przypadku automatycznego przedłużenia usług. Niewykorzystane bony rabatowe nie uprawniają w żadnym przypadku do zwrotu pieniędzy.

Nie mamy możliwości zwrócenia opłaty za domenę, po dokonaniu rejestracji. Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś kupon uprawniający do bezpłatnej rejestracji domeny wraz z zakupem pakietu Premium, przy reklamacji zakupu zwrócimy kwotę za pakiet Premium, od której odejmiemy koszty rejestracji domeny.

Jeśli Google – czyli strona trzecia – zatrzyma lub zablokuje kampanię reklamową z uwagi na reklamowaną usługę czy też towar, nie można zażądać zwrotu kosztów na zamówioną usługę (czyli kampanię PPC). W takim przypadkach Webnode nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe.

Aby zażądać unieważnienia umowy, należy wysłać e-mail do naszego działu Obsługi Klienta (proszę odnieść się do art 5).

W przypadku anulowanie nabycia pakietów strony internetowej w ciągu okresu 15-dniowego, nie jest konieczne uzasadnienie, choć zachęcamy Użytkownika do jego podania jako źródła informacji.

W przypadku autoryzowanego żądania anulowania każdej z usług Premium, z wyjątkiem pakietów stron internetowych i rejestracji domeny, należy podać powód zwrotu. Dla wszystkich wymienionych wyżej przypadków przyczyny, które upoważniają do zwrot to:

 • (a) Pełne zakończenie wszystkich usług (w tym darmowych wersji);
 • (b) Powtarzające się problemy techniczne z usługa, które zaburzają normalne funkcjonowanie projektu;
 • (c) Niedostarczenie usługi, która została opłacona w całości (z potwierdzeniem zapłaty).

Uwaga: Webnode rezerwuje sobie prawo do weryfikacji uzasadnienia wniosku o zwrot i decyzji o pozytywnym o negatywnym jego rozpatrzeniu.

6.5 Data i Metody Zwrotu
Zwrot uiszczonych opłat zostanie zrealizowany w ciągu 60 dni od dnia przesłania potwierdzenia zwrotu i odbędzie się przy pomocy tej samej metody płatności (nie dotyczy to polecenia przelewu, wpłaty gotówkowej i przelewów wykonanych za pomocą usługi GlobalPal) lub przy pomocy bezzwrotnego bonu. De-aktywacja dokonuje się w tym samym czasie, co zwrot.

7. Dopuszczalne Użytkowanie

"Dopuszczalne Użytkowanie" strony internetowej Webnode, jej zawartości, produktów i usług są ​​określone w pkt 7.1 do 7.8. Działania sprzeczne lub w inny sposób naruszające przepisy zawarte w tych punktach są zatem naruszeniem WU i pociągają za sobą akcje dyscyplinarne i postępowanie prawne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z art. 10.

7.1 Zawartość
Nie będziesz zamieszczał na ani rozpowszechniał na witrynach Webnode materiałów, które są z natury szkalujących, będących pogróżkami, nieprzyzwoitych, szkodliwych, pornograficznych lub w inny sposób nielegalnych. Także materiały, które w jakikolwiek sposób naruszałyby nasze prawa lub prawa innych osób (nie ogranicza się to do praw własności intelektualnej, prawa poufności i ochrony prywatności) są absolutnie zakazane, podobnie jak działania, które mogą spowodować cierpienia lub niedogodności dla nas i innych. Ponadto, nie możesz wyrażać opinii o treści wulgarnej, surowej, seksistowskiej, rasistowskiej lub w inny sposób obraźliwej. Zachęcamy użytkowników do traktowania siebie w sposób przejmy i z szacunkiem.

7.2 Prawa do Treści
Nie będziesz zamieszczał na ani rozpowszechniał na stronach Webnode materiałów nie będących twoją własnością, bez zgody prawowitego właściciela tychże materiałów.

7.3 Udział w Wydarzeniach
Będziesz stosował się do reguł konkursów, promocji i kampanii reklamowych, w których weźmiesz udział w naszym serwisie.

7.4 Zakłócenia
Nie naruszysz swoim zachowaniem bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu Webnode i nie spowodujesz niedogodności dla naszego personelu.

7.5 Tożsamość
Nie będziesz podszywał się pod inna osobę/organizację ani podawał mylnych informacji na temat związków z inna firma.

7.6 SPAM
Nie będziesz promować twojej strony Webnode wysyłając SPAM (t.j., e-maile wysyłane na adres poczty elektronicznej bez zgody jej właściciela).

7.7 Oprogramowanie typu Robot
Nie będziesz używał programów typu Robot (ani innych programów nie będących Webnode) aby stworzyć lub modyfikować strony Webnode.

7.8 Obejścia
Nie będziesz stosował żadnego rodzaju obejść aby zlikwidować limity posianych pakietów lub ograniczenia jakiejkolwiek usługi lub opcji Webnode.

8. Własność Intelektualna

Wszystkie materiały autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, materiały lub treści dostarczane jako zawartość strony Webnode pozostają przez cały czas własnością Webnode lub naszych licencjodawców. Nie jest dozwolone korzystanie z tych materiałów lub treści bez zezwolenia udzielonego przez nas lub naszych licencjodawców. Ponadto, możesz korzystać z tych materiałów wyłącznie w sposób opisany w Regulaminie, żaden inny. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, wykorzystywać do celów komercyjnych ani w żadnym innym celu przynoszącym zysk, nie wolno ułatwiać osobom trzecim działania takie jak te wymienione powyżej.

Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podobnych naruszen w razie ich wykrycia.

9. Prywatność

9.1 Prawo lokalne
Webnode zobowiązujące się przestrzegać lokalnych praw związanych z ochroną danych osobowych.

9.2 Przetwarzanie danych
Możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych na różnych stronach serwisu Webnode. Jednak informacje te nie zostaną wykorzystane w innych celach niż wyrażone w momencie, gdy jesteś poproszony o podanie danych. Ponadto, wszystkie informacje dotyczące użytkownika są przetwarzane w sposób i w zodzie z ograniczeniami zawartymi w naszej Polityce Prywatności.

9.3 Wycofywanie Danych
Możesz poprosić o wycofanie danych osobowych z naszej bazy marketingowej. Aby to uczynić musisz złożyć (jako właściciel projektu)pisemny wniosek (przy pomocy adresu e-mail użytego w momencie rejestracji) w naszym Biurze Obsługi Klienta. Możesz to zrobić albo używając linka na twojej stronie Webnode albo wchodząc na nasza stronę.

9.4 Aktualizacja danych osobowych
Zaleca się częste aktualizacje danych osobowych, gdyż są one używane przez Biuro Obslugi Klienta.

9.5 Rejestracja
W celu korzystania z naszych usług i produktów, konieczne jest posiadanie ważnej rejestracji w Webnode. Uprawnia ona do rozpoczęcia projektu, w którym można stworzyć kilka witryn Webnode. Aby się zarejestrować, trzeba podać prawidłowy adres e-mail, hasło i inne dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta. Wszystkie działania związane z kontem i / lub hasałem są wykonywane przy odpowiedzialności użytkownika. Zaleca się aby zachować hasła i informacje o koncie jako informacje ściśle poufne i nie udostępniać ich innym osobom. W przypadku nieuprawnionego użycia hasła lub konta, użytkownik powinien natychmiast powiadomić Webnode na piśmie przy pomocy adresu e-mail użytego przy rejestracji projektu. Aby zapobiec wykorzystaniu twojego konta, upewnij się, żeby wylogować się z konta po zakończeniu każdej sesji.

10. Naruszenie Warunków Serwisu

Niespełnienie warunków określonych w art 7 i / lub uczestnictwo w działaniach, które naruszają lub są w inny sposób sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu mogą zaowocować odpowiedzialnością dyscyplinarna i ściganiem przez organy prawne. Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (w tym, ale nie tylko, przerwanie wszelkich usług) pozostaje w gestii Webnode.

Prosimy o natychmiastowe powiadomienie o wszelkich wykroczeniach wobec niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub z lokalnych przepisów. Aby poinformować nas o wszelkich tego rodzaju działaniach, kliknij tutaj.

11. Przerwanie/Zakończenie Usług

Webnode rezerwuje sobie prawa do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia usług w razie naruszenia lub podejrzenia o naruszenie naszych Warunków Świadczenia Usług. Webnode może także zakończyć usługi w razie gdy użytkownik zachowa się w sposób uznany przez nas za niedopuszczalny.

12. Oświadczenie

WEBNODE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE ANI ZA USZKODZENIA SPRZĘTU PONIESIONE BEZPOŚREDNIO, POŚ REDNIO LUB PRZYADKOWO JAKO EFEKT KORZYSTANIA Z USŁUG WEBNODE, WŁĄCZAJĄC POBIERANIE MATERIAŁÓW ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEUMIEJĘTNEGO UŻYTKOWANIA NASZEJ STRONY, NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ANI ZA WYPADKI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z TĄ CZYNNOŚCIĄ. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚ C I RYZYKO ZA USZKODZENIA KOMPUTERA, SYSTEMU CZY UTARTĘ DANYCH ZWIĄZANE Z POBIERANIEM TAKICH MATERIAŁÓW.

ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE UŻYWANIE WEBNODE ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA A PRODUKTY I USLUGI WEBNODE SĄ DOSTARCZANE JAKO ¨DOSTĘPNE¨. ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE WEBNODE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚC LUB DZIAŁANIE MATERIAŁÓW/STRON ZEWNĘTRZNYCH, DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WEBNODE.

12.1 Instytucje trzecieTRZECIE
Nie popieramy i ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych.

Wszelkie transakcje pomiędzy tobą i jakąkolwiek stroną trzecią znalezioną za pośrednictwem stron Webnode, w tym płatności za produkty i dostawy produktów, usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi transakcjami, są realizowane między Tobą a danym podmiotem gospodarczym. Webnode ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty /uszkodzenia poniesione w wyniku takiej współpracy.

12.2 Warunki Gwarancji
Webnode, ani jego wspólnicy, ani licencjodawcy nie obiecują ani nie gwarantując ze:

 • (a) Użytkowanie Webnode zaspokoi twoje potrzeby;
 • (b) Użytkowanie Webnode będzie nieprzerwane i wolne od wirusów, bledow czy innych zakłóceń;
 • (c) Wszystkie informacje pozyskane w wyniku korzystania z naszego serwisu będą prawdziwe i rzetelne;
 • (d) Defekty i błędy oprogramowania dostarczonego w ramach usług Webnode zostaną usunięte;

Porady i informacje otrzymane na piśmie lub ustnie od Webnode nie są podstawa gwarancji, chyba ze zostanie to wyraźnie sformułowane.

Webnode dalej wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, włączając domniemane gwarancje i warunki przydatności handlowej.

13. Ograniczenie Odpowiedzialności

Dodatek do Oświadczenia (Artykuł 12) ROZUMIEM I AKCEPTUĘ FAKT, ŻE WEBNODE, JEGO KONTRAKTORZY I LICENJODAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WYDARZENIA WYSZCZEGÓLNIONE W PARAGRAFACH OD 13.1 DO 13.3

13.1 Ogólne
Jakiekolwiek poniesione przez ciebie straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do utraty zysku (poniesionej bezpośrednio lub pośrednio) utraty reputacji firmy, utraty danych, koszty dóbr lub usług, lub innych strat niematerialnych.

Jakiekolwiek straty poniesione przez ciebie w wyniku następujących działań:

 • (a) Jakiejkolwiek zależności ci od kompletności, dokładności lub istnienia reklamy, lub w wyniku każdej relacji czy transakcji pomiędzy tobą i jakimkolwiek reklamodawcą lub sponsorem, którego reklama pojawia się w twoich usługach;
 • (b) Zmian poczynionych w serwisie przez Webnode, lub chwilowej lub permanentnej przerwy w dostarczaniu usług (lub jakiejkolwiek powiązanej funkcji);
 • (c) Usunięcia, uszkodzenia, czy błędu w przechowywaniu danych transmitowanych lub administrowanych za pośrednictwem naszych usług;
 • (d) Twojego błędu przy dostarczeniu dokładnych informacji bankowych;
 • (e) Udostępniani przez ciebie informacji dotyczących hasła i danych konta osobom trzecim;

13.2 Podstawy Prawne
Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Webnode za przypadki wyszczególnione w paragrafie 13.1 maja zastosowanie niezależnie od tego czy Webnode został poinformowany o możliwości podobnych strat. Uzytkwnik podlega również ograniczeniom lokalnego prawa.

13.3 Informacje Podawane na Stronach Webnode
Webnode nie ponosi odpowiedzialności za:

 • (a) Materiały udostępniane przez użytkowników, zwłaszcza te, publikowane na blogach i/ lub forach. Ponadto nie wspieramy takich materiałów i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania publikacji oraz do odpowiedzi, komentarzy, edycji i odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich treści z blogów i / lub forum według naszego uznania. Jednak brak reakcji na konkretne treści nie oznacza poparcia ani akceptacji przez Webnode;
 • (b) Rzetelność, dokładność i wiarygodność informacji / instrukcji zamieszczonych na witrynie Webnode Witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za oświadczenia, porady i / lub opinie zamieszczane przez użytkowników na blogach i Forum (z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo). Jeśli masz jakiekolwiek roszczenia wynikające z działań i / lub oświadczeń innego użytkownika, zobowiązujesz się do prowadzenia postępowania tylko w stosunku do użytkownika, a nie przeciwko Webnode;
 • (c) Jakosz, dokładność i funkcjonalność strony Webnode poza normami wymaganymi przez prawo. Jednakże dołożymy starań aby świadczyć usługi w jak najbardziej profesjonalny sposób;
 • (d) Nie publikujemy falszkil informacji i nie ponosimy odpowiedzialności i za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty / obrażenia doznane przez ciebie lub osoby trzecie w wyniku używania ani w związku z korzystaniem z Serwisu Webnode.

14. Program Innowacji i Rozwoju

Jakość naszych usług i produktów jest dla nas bardzo ważna, stad nasz system jest częścią Programu Innowacji i Rozwoju (PIW) zarówno jeśli chodzi o szatę graficzna czy funkcjonalność produktu.

15. Opinie Użytkowników

Jako część naszego programu innowacji i rozwoju Webnode AG zaprasza do pozostawiania komentarzy i sugestii dotyczących naszego regulaminu i postanowień zawartych w Warunkach Świadczenia Usług. Aby to zrobić skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta lub napisz na adres: support@webnode.comOstatnio zmodyfikowano 3 marca 2012 r.

Stwórz stronę www gratis!

 • 100% za darmo
 • Do 5-ciu minut
 • W twojej własnej domenie
 • Bez reklam
 • Bez instalacji
 • Bez wiedzy technicznej
Stwórz stronę gratis
Zapomniałeś hasła?